Přístup společnosti BAT k udržitelnému rozvoji

BAT v současnosti prochází transformací ze společnosti, ve které byla udržitelnost vždy významným aspektem, na společnost, kde udržitelnost je v centru a v popředí všeho, co dělá.

Skupina učinila na své cestě významný pokrok. Dosvědčuje to i fakt, že již mnoho let figuruje v žebříčku udržitelnosti podle Dow Jones Sustainability Indexu, a to, že se jí dostalo uznání i od dalších významných nezávislých organizací.

Strategie společnosti BAT se vyvíjí s cílem dosáhnout lepších zítřků pro všechny zainteresované partnery společnosti. Nová strategie společnosti BAT je založena na předjímání a uspokojování neustále se měnících potřeb spotřebitelů: nabízet a nadále rozšiřovat nabídku produktů se sníženým rizikem a zároveň stimulovat smysly dospělých spotřebitelů na celém světě.

Klíčovým prvkem naší strategie je udržitelnost, která odráží proměnlivost okolního prostředí, v němž působíme. Hlavní oblastí, na kterou se soustředíme, je snižování zdravotních dopadů naší činnosti spolu s větším důrazem na řešení klimatických změn a ochrany životního prostředí. Zároveň nám i nadále velmi záleží na tom, aby naše činnost měla pozitivní společenský dopad a podporu nejvyššího vedení v rámci celé Skupiny.

Společnost BAT klade velký důraz na to, aby postupně upravovala své cíle v oblasti udržitelného rozvoje. Vyhlásila ambiciózní plán, u něhož je přesvědčena, že urychlí naplnění nové strategie „A Better Tomorrow“ (lepší zítřek). Mezi tyto cíle patří:

  • nárůst počtu uživatelů produktů, u nichž nedochází ke spalování tabáku, až na 50 milionů do roku 2030
  • dosažení uhlíkové neutrality do roku 2030 a urychlení splnění stávajících cílů Skupiny v oblasti ochrany životního prostředí do roku 2025
  • vyloučení zbytečných jednorázových plastů a zavedení recyklovatelnosti všech plastových obalů do roku 2025.

Více o plánech a pokroku společnosti BAT v oblasti udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí se dozvíte v aktuální verzi Sustainability Strategy Report and ESG Report .

max
large
medium
small
mobile