Naše zásady a hodnoty

Klíčovou podmínkou splnění našeho cíle vybudovat lepší zítřky jsou naše etické zásady a hodnoty, kterými se řídí jednání v celé Skupině BAT.

Naše zásady a hodnoty, které vytváří budoucí firemní kulturu BAT, jsou založeny na tom, že jsme odvážní, rychlí, schopní, odpovědní a rozmanití.

Na vytváření těchto etických zásad se významně podílejí naši zaměstnanci, a představují tak nit, která se táhne vším, co děláme, a odráží se ve způsobu, jakým to děláme. Jsme přesvědčeni, že tyto zásady výrazně posilují naše zaměstnance, napomáhají k vytvoření pulzujícího a úspěšného pracovního prostředí a podporují dlouhodobou udržitelnost našeho podnikání.

Naše dlouhodobé zaměstnance i ty, kdo se k nám připojili nedávno, inspirují naše hodnoty, které reagují na neustále se měnící situaci, ztělesňují kulturu vzdělávání a neustálého zlepšování.

Jsme odvážní

Jsme odvážní

 • Je důležité mít velké sny – s inovativními nápady.
 • Obtížná rozhodnutí dělejte rychle – hrdě za ně neste odpovědnost.
 • Odolnost a odvaha k soutěžení.
Jsme rychlí

Jsme rychlí

 • Na rychlosti záleží. Stanovte si jasný směr a postupujte rychle.
 • Jednoduchost především. Soustřeďte se na výsledky.
 • Učte se rychle a o své poznatky se podělte s ostatními.
Jsme schopní

Jsme schopní

 • Stanovte pro jednotlivá oddělení jejich vzájemné role a důvěřujte jejich odborným znalostem.
 • Kriticky se navzájem motivujte. Jakmile se shodneme, závazky přebíráme společně.
 • Spolupracujte a vzájemně se kontrolujte, aby byly výsledky co nejlepší.
Jsme rozmanití

Jsme rozmanití

 • Oceňujte různé úhly pohledu.
 • Vzájemně se obohacujte o své nápady, znalosti a zkušenosti.
 • Buďte k sobě vzájemně otevření při rozpoznávání nevědomých předsudků.
Jsme odpovědní

Jsme odpovědní

 • Snažte se snižovat zdravotní dopady naší činnosti.
 • Zajistěte pro naše spotřebitele nejkvalitnější produkty, pro naše zaměstnance nejlepší místo k práci a pro akcionáře nejlepší výsledky.
 • Jednejte čestně, nikdy neslevujte z našich standardů a etických zásad.
max
large
medium
small
mobile