Cíle a strategie společnosti BAT

Skupina BAT představila v březnu 2020 svou novou strategii a nastavila celé společnosti inspirativní cíle.

Cílem Skupiny je vytvářet „Lepší zítřky“ prostřednictvím stále širší nabídky uživatelsky příjemných, méně rizikových produktů, a snižovat tak zdravotní dopady své činnosti.

V rámci svého růstového modelu bude společnost nadále rozvíjet své portfolio tabákových, nikotinových a dalších produktů a přitom uspokojovat neustále se vyvíjející potřeby spotřebitelů.

I když hlavní oblastí podnikání společnosti zůstanou ještě nějakou dobu cigarety, je cílem Skupiny generovat stále větší část příjmů z jiných výrobků než z cigaret, a snižovat tak zdravotní dopady své činnosti.

Znamená to lepší zítřky pro spotřebitele, kteří si budou moci vybrat z produktové řady potenciálně méně rizikových alternativ pro každou náladu či chvíli. Znamená to lepší zítřky i pro společnost díky snižování dopadů naší činnosti na zdraví i životní prostředí, lepší zítřky pro zaměstnance, pro které vytvoříme dynamické a smysluplné místo pro jejich práci, a v neposlední řadě i pro akcionáře, protože budeme generovat udržitelné vysoké výnosy.

Uspokojování potřeb spotřebitelů

Společnost BAT vnímá nové příležitosti, které reflektují změny jak ve spotřebitelském chování, tak i v oblasti regulace, a reaguje na ně s cílem uspokojit měnící se potřeby a priority zákazníků.

V důsledku toho Skupina vyvinula svou novou strategii, která se více zaměřuje na postupné změny v kategorii těchto nových produktů financované z výnosů z tradičních produktů spalujících tabák.

Nová strategie společnosti BAT je založena na předjímání a uspokojování neustále se měnících potřeb spotřebitelů: nabízet a nadále rozšiřovat nabídku produktů se sníženým rizikem a zároveň stimulovat smysly dospělých spotřebitelů na celém světě.

Více se o cílech a strategii Skupiny dozvíte na firemních stránkách  na adrese bat.com.

max
large
medium
small
mobile