Protikuřácký zákon

Stát se tradičně snaží bojovat proti závislostem na návykových látkách, včetně nikotinu, a to přísnou regulací.

31. května 2017 nabyl v České republice účinnosti zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, veřejnosti známý spíše jako tzv. „protikuřácký zákon“, který upravuje především tyto oblasti:

  1. Omezení prodeje tabákových a souvisejících výrobků
  2. Zákaz kouření a zákaz používání elektronických cigaret na určitých místech
  • Zákaz prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret:
Zákaz prodeje mimo tato místa:
(na těchto místech lze, pokud není vyloučeno v pravém sloupci)
Absolutní zákaz prodeje (bez ohledu na levý sloupec):
prodejna specializovaná na prodej tohoto zboží ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem
prodejna, která je potravinářským podnikem ve škole a školském zařízení
prodejna s převažujícím sortimentem denního a jiného periodického tisku v zařízení sociálně-právní ochrany dětí
provozovna stravovacích služeb v provozovně, kde je provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do 3 let
ubytovací zařízení v prostoru, kde je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, nebo v zařízení, kde je uskutečňována mimoškolní výchova a vzdělávání, nezařazeném do rejstříku škol a školských zařízení
stánek s občerstvením na akci určené převážně pro osoby mladší 18 let
stánek pevné konstrukce s převažujícím sortimentem denního a jiného periodického tisku v dopravním prostředku určeném pro veřejnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravního prostředku letecké dopravy
stánek specializující se na prodej tohoto zboží umístěný uvnitř stavby určené pro obchod a dopravní prostředek letecké dopravy v prodejně s převažujícím sortimentem zboží určeného pro osoby mladší 18 let
prostředek komunikace na dálku, pokud je vyloučen prodej zboží osobám mladším 18 let systémem ověřování věku (další podmínky v zákoně) prostřednictvím prodejního automatu, nelze-li vyloučit prodej těchto výrobků osobě mladší 18 let (za tím účelem musí prodejce prodávající prostřednictvím automatu zajistit ověření věku kupujícího osobou k tomu určenou)
  • Zákaz kouření a používání elektronických cigaret:
Zákaz kouření: KDE Zákaz používání elektronických cigaret:
ANO ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření ANO
ANO v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření ANO
ANO na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy ANO
ANO v dopravním prostředku veřejné dopravy ANO
ANO ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření v uzavřeném psychiatrickém oddělení nebo v jiném zařízení pro léčbu závislostí ANO
ANO ve škole a školském zařízení ANO
ANO v zařízení sociálně-právní ochrany dětí, v provozovně, kde je provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do 3 let, v prostoru, kde je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, nebo v zařízení, kde je uskutečňována mimoškolní výchova a vzdělávání, nezařazeném do rejstříku škol a školských zařízení ANO
ANO v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro osoby mladší 18 let ANO
ANO ve vnitřním prostoru všech typů sportovišť ANO
ANO ve vnitřním zábavním prostoru, jako je kino, divadlo, výstavní a koncertní síň a sportovní hala, a dále v jiném vnitřním prostoru po dobu pořádání kulturní a taneční akce ANO
ANO ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb, s výjimkou užívání vodních dýmek NE
(vlastník ale může zakázat)
ANO v prostoru zoologické zahrady, s výjimkou vnějších prostor, které provozovatel zoologické zahrady ke kouření vyhradí NE
(vlastník ale může zakázat)
+ Obec může obecně závaznou vyhláškou zakázat kouření a zakázat používání elektronických cigaret na veřejném prostranství, které se nachází v blízkosti školy, školského zařízení nebo jiného prostoru vyhrazeného pro aktivity osob mladších 18 let.

 

VÝJIMKA ZE ZÁKAZU KOUŘENÍ

VÝJIMKA ZE ZÁKAZU KOUŘENÍ Veřejně přístupným vnitřním prostorům (ovšem pozor, mezi takové prostory nespadají prostory stravovacích služeb ani vnitřní zábavní prostory) a mezinárodním letištím byla zákonem udělena výjimka z plošného zákazu kouření, a to v podobě možnosti zřízení stavebně oddělených prostor vyhrazených ke kouření, tzv. „kuřáren“. 

max
large
medium
small
mobile