Regulace reklamy

Zákon o regulaci reklamy

 

Dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, musí reklama na tabákové výrobky obsahovat zřetelné varování v rozsahu nejméně 20 % reklamního sdělení: „Ministerstvo zdravotnictví varuje: kouření způsobuje rakovinu“.

U písemné reklamy musí být text varování uveden na bílém podkladu uspořádaném podél spodního okraje reklamní plochy v rozsahu nejméně 20 % této plochy. Text musí být vytištěn černým velkým tučným písmem tak, aby dosáhl celkové výšky nejméně 80 % výšky bílého podkladu.

text varování

Reklama šířená audiovizuálním způsobem musí obsahovat titulky s varováním o stejném obsahu.

Reklama na tabákové výrobky nesmí být zaměřena na osoby mladší 18 let a nabádat ke kouření slovy nebo například tím, že zobrazuje scény s otevřenými krabičkami cigaret nebo scény, kde lidé kouří nebo drží cigarety, balíčky cigaret nebo jiné tabákové výrobky nebo kuřácké potřeby.

Reklama na tabákové výrobky může být umístěná výlučně v některém ze zákonem výslovně povolených míst prodeje tabákových výrobků (více např. v sekci „Protikuřácký zákon“).

max
large
medium
small
mobile