Regulace výrobků

(přísady a příchutě, vzhled balení, sledovatelnost a bezpečnostní prvek)

Časy se mění – stejně jako regulace tabákových výrobků…

Směrnice o tabákových výrobcích (TPD)

V dubnu 2014 přijala EU novou Směrnici o tabákových výrobcích (Tobacco Products Directive), dále jen „TPD“.

Novela zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, vyhláška č. 261/2016 Sb., o tabákových výrobcích, a vyhláška č. 37/2017 Sb., o elektronických cigaretách, transponovaly TPD do české vnitrostátní úpravy.

Požadavek na sledování a dohledatelnost cigaret a řezaného tabáku začne platit od 20. května 2019. Celý dodavatelský řetězec tabákových výrobků se nyní na zavedení systému intenzivně připravuje. 

Jaká jsou klíčová opatření TPD?

Flavours
Produkty s charakteristickými příchutěmi* (například ovocné příchutě) cigaret jsou z trhu staženy. Mentolové cigarety se budou moci na trhu prodávat až do května roku 2020.
Paper blue
Text and images
Od srpna 2016 je zakázáno používání textů a obrázků, které by mohly být vnímány jako zavádějící např. tím, že naznačují menší škodlivost výrobku (např. „přírodní“, „organický“, „bez přísad“, „tenký“). Stejně tak je zakázáno uvádět hladiny dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého.
Paper yellow
Kapsle
Kapsle jsou povoleny, nesmí však obsahovat charakteristické příchutě s výjimkou mentolu, který je povolen do května roku 2020.
Paper blue
zdravotní varování
Od srpna 2016 musí všechna balení cigaret a tabáku obsahovat zdravotní varování, které pokrývá 65 % plochy na dvou největších stranách balení. Tato varování obsahují vedle textu též obrázkové varování, které snižuje atraktivnost tabákových výrobků pro kuřáky.
Paper yellow
 krabičky cigaret
Od srpna 2016 musí krabičky cigaret obsahovat ve všech členských státech EU minimálně 20 kusů cigaret, balení tabáku pak minimálně 30 g.
Paper yellow
účelem boje proti pašování a padělání tabákových výrobků
Od roku 2019 bude na krabičkách a kartonech uveden speciální bezpečnostní prvek a jedinečný identifikátor, a to za účelem boje proti pašování a padělání tabákových výrobků.
Paper blue
Od roku 2019 bude také zaveden čtecí systém zaměřený na sledovatelnost tabákových výrobků.
Od roku 2019 bude také zaveden čtecí systém zaměřený na sledovatelnost tabákových výrobků.
Paper yellow
E-cigarettes
U elektronických cigaret (těch, které nepodléhají regulaci jako léčiva) je maximální hladina nikotinu 20 mg/ml. Elektronické cigarety musí splňovat i podmínky bezpečnosti výrobku a omezení reklamy.
Paper blue

*„Charakteristická příchuť“ znamená výrazná vůně nebo chuť, jiná než tabáková.

TPD rovněž stanovuje podobu obecného varování, informačního sdělení a kombinovaného zdravotního varování, jejich znění a rozsah.

Obecné varování Kouření zabíjí – přestaňte nyní“ musí pokrývat 50 % plochy

Informační sdělení Tabákový kouř obsahuje přes 70 látek, které prokazatelně způsobují rakovinu“ musí pokrývat 50 % plochy.

Kombinované zdravotní varování musí obsahovat jedno ze 14 textových varování a odpovídající barevnou fotografii specifikovanou v seznamu obrazových varování (3 „knihovny“, rotují po roce), zároveň musí obsahovat informaci týkající se odvykání kouření, která zní „Jak přestat kouřit: www.koureni-zabiji.cz “. Kombinované zdravotní varování musí pokrývat 65 % vnějšího povrchu přední i zadní strany balení.

max
large
medium
small
mobile