Zdravotní rizika související s kouřením

S kouřením jsou spojena určitá reálná rizika vzniku vážných onemocnění, jako je např. rakovina plic, onemocnění dýchacích cest nebo srdeční onemocnění, a pro mnoho lidí je obtížné s kouřením přestat.

Věda založená na statistických důkazech

Znalost zdravotních rizik spojených s kouřením vychází z poznatků oboru epidemiologie. Epidemiologie je vědní obor založený na statistice, který se zaměřuje na rizika u velkých skupin populace, nikoli pouze u jednotlivců. Na základě dotazníků a pozorování dokáží epidemiologické studie zjistit četnost výskytu onemocnění v určité skupině, např. u kuřáků, a porovnat tuto hodnotu s četností výskytu příslušného onemocnění v jiné skupině, např. u nekuřáků.

V průběhu mnoha let z těchto studií soustavně vyplývá vyšší míra výskytu určitých onemocnění u kuřáků v porovnání s nekuřáky. Ze studií dále vyplývá, že pokud člověk přestane kouřit, dochází ke snížení sledovaných rizik, a že když člověk přestane kouřit brzy, snižuje se riziko velmi významně.

Epidemiologie se tradičně využívá ke zjišťování souvislostí naznačujících možné příčiny onemocnění, což slouží jako vodítko pro následný detailní laboratorní výzkum. V případě kouření se však četné laboratorní výzkumy v minulých letech ukázaly být poměrně problematické. Vědcům se dosud nepodařilo přesně určit biologické mechanismy, které by dokázaly s jistotou vysvětlit statistická zjištění naznačující souvislost mezi kouřením a určitými onemocněními. Nepodařilo se jim ani kompletně vyjasnit roli jednotlivých složek kouře v těchto chorobných procesech.

To znamená, že zatím není možné určit, kteří kuřáci onemocní některou nemocí související s kouřením, a kteří ne. Nelze ani určit, zda určitý člověk onemocní výhradně proto, že kouřil. Je to částečně proto, že všechna onemocnění související s kouřením se vyskytují i u osob, které nikdy v životě nekouřily.

Přesto však studie nade vši pochybnost prokazují, že kouření je příčinou některých vážných onemocnění, např. rakoviny plic, rozedmy plic, chronické bronchitidy nebo srdečních onemocnění.

Součástí práce společnosti British American Tobacco již po mnoho let je a nadále zůstane výzkum zaměřený na hodnocení potenciálně méně škodlivých alternativních produktů.

Více informací o tomto výzkumu naleznete v části Omezování negativních dopadů kouření.

Co by lidé měli vědět o rizicích:

  • Kouření způsobuje různá vážná a smrtelná onemocnění.
  • Zdravotní rizika se u různých skupin populace liší podle toho, jak moc lidé kouří, přičemž nejvyšší rizika jsou u osob, které kouří mnoho let a vykouří více cigaret denně.
  • Rizika se naopak snižují u skupin osob, které přestanou kouřit, přičemž k výraznějšímu snížení rizik dochází u těch, kteří s kouřením přestanou brzy.
  • Odborníci doporučují nekouřit během těhotenství.
  • Jediným způsobem, jak se s jistotou vyhnout rizikům souvisejícím s kouřením, je nekouřit.
max
large
medium
small
mobile