Mohou lidé přestat kouřit?

Přestat kouřit může být obtížné. My ale věříme, že je důležité, aby si kuřáci, kteří se rozhodnou přestat, uvědomili, že to mohou dokázat, pokud budou mít dostatečnou motivaci a pokud budou věřit, že se jim podaří přestat.

Pokud chcete přestat kouřit, tak jsme toho názoru, že byste to měli udělat.

O mnohých kuřácích se říká, že jsou na cigaretách závislí, protože i když jsou si vědomi rizik onemocnění souvisejících s kouřením, kouří dál, kouří často a připadá jim obtížné přestat.

Na druhé straně však miliony kuřáků kouřit přestaly bez jakékoli lékařské pomoci a další miliony ve světle měnících se společenských norem změnily své zvyky z hlediska toho, jak často, kde a kdy kouří. V některých zemích, jako např. ve Spojeném království, žije v současné době stejný počet bývalých kuřáků jako aktivních kuřáků.

Byly navrženy různé způsoby pomoci při odvykání kouření, včetně náhradní nikotinové léčby (např. náplasti nebo žvýkačky). I když všechny tyto způsoby mohou být při odvykání přínosné, nejdůležitějšími faktory jsou motivace a dostatek sebedůvěry, že dokážete s kouřením přestat.

Co by měli vzít lidé v úvahu, když chtějí přestat kouřit:

  • Přestat kouřit může být obtížné. Každý dospělý člověk, který uvažuje o tom, že začne kouřit, by si měl uvědomit, že v budoucnu pro něj může být obtížné s kouřením přestat.
  • Pokud chce člověk přestat kouřit, klíčem k úspěchu je motivace a sebedůvěra.
  • Na kouření není nic tak silného, co by kuřákovi zabránilo přestat, pokud má dostatečnou motivaci a pokud si věří, že to dokáže.
  • Mnoho milionů lidí úspěšně přestalo kouřit.
  • Existuje mnoho zdrojů, kde jsou k dispozici rady, jak přestat kouřit – např. různé orgány ochrany veřejného zdraví nebo zdravotní centra pro odvykání kouření. Pro detailnější informace navštivte

www.bezcigaret.cz  nebo zavolejte na infolinku 844 600 500.

EXTERNÍ ODKAZY

max
large
medium
small
mobile