Regulace tabáku

Díky našim bohatým zkušenostem a znalostem můžeme vládám a regulačním orgánům nabídnout platnou pomoc při formulování politiky týkající se tabáku.

Jsme přesvědčeni, že při vypracovávání nových předpisů musí jednotlivá rozhodnutí vycházet z podrobného výzkumu a z otevřených konzultací se všemi subjekty, které pravděpodobně budou takovými předpisy dotčeny, a to včetně subjektů působících v tabákovém průmyslu.

max
large
medium
small
mobile