Zodpovědný marketing

Jsme přesvědčeni, že jako korporace musíme dodržovat vysoký standard chování.

Souhlasíme s tím, že tabákový průmysl by měl být regulován, ale zároveň se domníváme, že bychom měli mít možnost odpovědným způsobem komunikovat s dospělými spotřebiteli o našich tabákových výrobcích.

V oboru podnikání, jako je to naše, je zcela zásadní poskytovat jasné a smysluplné informace o různých rizikových profilech našich výrobků, abychom tak našim spotřebitelům pomohli činit informovaná rozhodnutí.

Také je velmi důležité zajistit, že budeme na trhu nabízet naše výrobky odpovědným způsobem pouze dospělým spotřebitelům.

Směrujeme naši marketingovou činnost v souladu s celosvětovými zásadami, o nichž jsme přesvědčeni, že jsou základem odpovědného marketingu tabákových výrobků. V tomto směru vycházíme z následujících přesvědčení a postojů:

  1. „Truthful“ neboli PRAVDIVÝ: Nebudeme poskytovat zavádějící informace ohledně rizik souvisejících s kouřením.
  2. „Targeted“ neboli CÍLENÝ: Budeme prodávat naše produkty pouze dospělým kuřákům.
  3. „Trusted“ neboli DŮVĚRYHODNÝ: Nebudeme se snažit ovlivňovat rozhodnutí spotřebitelů, zda budou, nebo nebudou kouřit, případně kolik budou kouřit.
  4. „Transparent“ neboli TRANSPARENTNÍ: Naši spotřebitelé by vždy měli mít zcela jasno v tom, že naše reklama pochází od tabákové společnosti a že jejím cílem je podpořit prodej našich tabákových značek.

Mezinárodní marketingové principy (154 kb) 

max
large
medium
small
mobile