Informace o cookies

 

British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., IČO 617 75 339, se sídlem Karolinská 654/2, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 35426 (dále jen „BAT“) je provozovatelem webové stránky dostupné na doméně https://www.batczech.cz.

Každé webové stránky, které navštívíte, mohou ukládat či načítat informace do Vašeho prohlížeče, nejčastěji ve formě cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány na Vašem zařízení. Cookies umožňují uložit Vaše preference a nastavení, personalizovat obsah a reklamu, poskytovat funkce sociálních sítí a analyzovat návštěvnost webových stránek a sledovanost jejich obsahu. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě, včetně té naší. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštěvované webové stránky (například pomohou zapamatovat si preferované nastavení jazyka apod.).

Pro ukládání a další zpracování cookies a dalších síťových identifikátorů je vyžadován Váš souhlas. Souhlas není vyžadován pro ukládání tzv. nezbytných (technických) cookies, které jsou nutné pro fungování webové stránky samotné nebo pro fungování funkcionalit, které má webová stránka v reakci na výslovné vyžádání uživatele (jako jsou například požadavky pro ochranu soukromí, vyplnění formulářů, přihlášení apod.).

Souhlas se zpracováním cookies a dalších síťových identifikátorů můžete udělit prostřednictvím rozhraní tzv. CMP lišty (consent management platform).

Druh cookies

Níže uvádíme obecné členění cookies, které mohou být ukládány a dále zpracovávány v souvislosti s návštěvou naší webové stránky z pohledu účelu (funkce) cookies:

  1. Nezbytně nutné (technické) soubory cookies – tyto soubory cookies jsou nezbytně nutné, aby naše webové stránky fungovaly a nemohou být v našich systémech vypnuty, neboť jsou nezbytné pro správné fungování našich webových stránek, jakož i pro poskytování našich služeb, zajištění bezpečnosti webových stránek nebo pro plnění povinností dle právních předpisů (povinnost prokázat udělení souhlasu). Nezbytně nutné (technické) cookies jsou do Vašeho prohlížeče ukládány i bez souhlasu a jejich ukládání nelze prostřednictvím CMP lišty odmítnout. Ukládání nezbytných (technických) cookies můžete zablokovat prostřednictvím nastavení internetového prohlížeče, jejich zablokováním však může dojít k zablokování některých funkcionalit webové stránky.
     
  2. Výkonnostní a analytické soubory cookies – jedná se o ukládání a zpracování cookies pro účely analýzy návštěvnosti webových stránek a využívání jednotlivých funkcí, služeb a produktů nabízených skrze webové stránky. Ze získaných dat jsou vytvářeny statistiky a přehledy, které nám pomáhají zjistit, které části webových stránek jsou nejvíce a nejméně navštěvovány a jak se návštěvníci na webových stránkách pohybují, či identifkovat místa, odkud k nám uživatelé přicházejí. Pokud tyto cookies nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste navštívili naše webové stránky a nebudeme moci sledovat jejich výkon.

Seznam jednotlivých cookies naleznete v Seznamu souborů cookies zde. V případě, že konkrétní soubor cookies je obecně využíván k více účelům, bude užíván pouze k účelům, ke kterým je udělen souhlas (pokud se vyžaduje).

V souvislosti s užíváním této webové stránky může s Vaším souhlasem dojít k uložení a dalšímu zpracování tzv. cookies třetích stran (viz seznam souborů cookies zde). Jedná se o cookies, které do Vašeho zařízení ukládají naši obchodní partneři, kterým je umožněno umisťovat cookies do Vašeho zařízení prostřednictvím této webové stránky. Pokud neudělíte či odvoláte souhlas se zpracováním konkrétního druhu cookies, který využívá služby třetích stran, nebude třetím stranám umožněno ukládat cookies skrze tuto webovou stránku do Vašeho zařízení, ani přistupovat k již uloženým cookies a tyto dále zpracovávat.

Naše webová stránka používá službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google LLC. Služba Google Analytics používá cookies k analýze návštěvnosti a používání této webové stránky. Pokud se nacházíte ve Spojeném království nebo v Evropském hospodářském prostoru, aktivovali jsme pro službu Google Analytics anonymizaci internetového protokolu (IP). Google LLC bude cookies používat naším jménem k vyhodnocování návštěvnosti a používání naší webové stránky, k sestavování zpráv o aktivitách na naší webové stránce a k dalším účelům souvisejícím s návštěvností a používáním naší webové stránky k poskytování služeb pro nás. Informace o cookies odeslané Vaším prohlížečem do služby Google Analytics nebudou sloučeny s jinými údaji společnosti Google.

Přijetí a odmítnutí ukládání a zpracování cookies.

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím se všemi cookies“ potvrzujete, že jste se seznámili s veškerými informacemi o zpracování cookies v souvislosti s užíváním této webové stránky BAT a udělujete souhlas se zpracováním cookies ke všem účelům uvedeným v CMP liště. Pokud si přejete udělit souhlas s ukládáním a zpracováním údajů pouze k některým účelům, můžete tak učinit prostřednictvím tlačítka „Nastavení cookies“.

Podrobné nastavení provedete v rozhraní CMP lišty kliknutím na tlačítko „Nastavení cookies“, kde můžete nastavit svůj souhlas/nesouhlas pro jednotlivé účely zpracování cookies.

Pokud pak kliknete na tlačítko „Potvrdit moje volby“, udělujete tím souhlas ke všem účelům, u kterých jste nastavili souhlas prostřednictvím rozhraní CMP lišty a všem správcům uvedeným v podrobnostech souborů cookies.

Kliknutím na tlačítko „Nesouhlasím se všemi cookies“ v textu na úvodní straně CMP lišty nebo v podrobném nastavení můžete jednoduše odmítnout jakékoliv ukládání a zpracování cookies, které je založeno na souhlasu, tedy všech cookies s výjimkou nezbytně nutných (technických) souborů cookies, jejichž ukládání a zpracování tímto způsobem odmítnout nelze.

Své preference můžete kdykoliv změnit. Kdykoliv tedy můžete dodatečně udělit souhlas ke všem nebo některým účelům, nebo svůj souhlas můžete kdykoli částečně (pro určité účely) nebo zcela odvolat, a to tak, že znovu provedete nastavení v CMP liště, kterou zobrazíte proklikem na odkaz zde nebo v patičce webové stránky kliknutím na „Nastavení cookies“.

Nastavení ukládání (a jak odmítnout) cookies v internetovém prohlížeči

Obecně platí, že můžete povolit nebo zakázat navštíveným webům ukládat a číst data ze souborů cookies prostřednictvím nastavením prohlížeče. Návody pro nastavení nejpoužívanějších prohlížečů naleznete zde:

Seznam souborů cookies

Jméno Doba trvání První/třetí strana & účel Kategorie Zákonný základ pro osobní údaje shromažďované pomocí souborů cookie
cookieMessage 180 dní První strana
Poté, co poprvé navštívíte naše webové stránky a potvrdíte své preference souborů cookie, si tento soubor cookie tyto preference zapamatuje a zajistí, že se vám nezobrazí stejná úvodní zpráva, dokud nebude soubor cookie vymazán nebo nevyprší jeho platnost.
Nezbytně nutné Zákonná povinnost
_ga
_gat
_gid
2 roky
1 minuta
24 hodin
Třetí strana
Google (poskytovatel služby Analytics)

Tyto soubory cookie se používají ke shromažďování informací o tom, jak návštěvníci našich webových stránek používají naše webové stránky, což nám může pomoci při jejich zlepšování. Mezi typy informací patří počet návštěvníků našich Webových stránek, odkud návštěvníci na naše Webové stránky přišli a stránky, které si na našich Webových stránkách prohlédli.

Další informace naleznete v níže uvedené části o službě Google Analytics.
Výkonnost / Analýza Souhlas

max
large
medium
small
mobile