Výroba tabáku: od semínka ke kouři

Naše cigarety a jemně řezaný tabák pro balení vlastních cigaret jsou výsledkem komplexního výrobního procesu, který v sobě integruje všechny fáze pěstování a výroby.

Pěstování

V jediném gramu je přibližně 12 tisíc tabákových semínek. Semínka jsou tak malá, že musí být před výsadbou na plantážích po dobu 60 dnů předpěstována na speciálně chráněných záhonech. Po několika týdnech se kolem sazenic nahrne zemina, která je chrání a umožní jim dobře zakořenit. Po dvou měsících se zaštipují květy a některé listy v horní části rostlinek, aby se růst soustředil do zbývajících listů – podobně jako u rajčat. Jak rostliny rostou, pěstitelé jim dodávají potřebné živiny a chrání je před škůdci.

Sklizeň

V několika málo zemích probíhá sklizeň tabáku mechanicky, obvyklejší je však manuální sklizeň listů, kterou pěstitel provádí v průběhu dvou až čtyř měsíců, kdy z každé rostliny postupně sklízí dva až čtyři listy tak, jak dozrávají.

Sušení

Proces sušení se pečlivě kontroluje, aby se při něm dosáhlo požadované textury, barvy a celkové kvality listů příslušné odrůdy tabáku.

Během sušení se škrob v listech mění na cukry a tabákové listy mění barvu ze zelené na citronovou, žlutou, oranžovou až hnědou, podobně jako na podzim listy na stromech.

Způsob sušení je nejdůležitějším faktorem určujícím výslednou chuť tabáku. Existují čtyři základní způsoby sušení tabáku:

Sušení přirozenou cirkulací vzduchu

Tabáky, které se suší přirozenou cirkulací vzduchu, jako např. Burley, se rozvěšují v nevytápěných větraných stodolách, kde se nechávají přirozeně schnout, dokud nezískají světle až středně hnědou barvu. V této chvíli již listy neobsahují prakticky žádné cukry.

Sušení horkým vzduchem

Při tomto způsobu sušení proudí do stodoly potrubím z venkovního topeniště horký vzduch podobně jako do radiátoru ústředního topení. Při tomto kontrolovaném přísunu tepla listy mění barvu na žlutou až oranžovou, což je požadované stadium, kdy obsahují vysoké množství cukru. Horkým vzduchem se suší tabáky Virginia.

Sušení na slunci

Listy tabáku se rozvěšují na venkovní sušáky a zůstávají na slunci po dobu 12–30 dnů. Přímý sluneční svit způsobuje změnu barvy na žlutou až oranžovou, se zachováním vysokého obsahu cukrů. Pro sušení na slunci jsou nejvhodnější tabáky Oriental.

Sušení ohněm

Sušení ohněm probíhá na základě stejného principu jako výroba uzené šunky. Pod tabákovými listy se pálí klestí, takže tabák při sušení získává kouřovou vůni. Tento způsob sušení se používá zejména u dýmkových tabáků nebo u jemně řezaného tabáku pro ruční balení cigaret.

Po usušení farmář rozdělí listy do různých kategorií podle jejich pozice na rostlině, množství a barvy, zabalí je do balíků o hmotnosti 30–50 kg a odveze je do výkupního střediska nebo na aukci, kde je prodá.

Zpracování listů

Po usušení se listy zpracovávají ve specializovaných závodech na zpracování listů. Zde se odděluje čepel listu od stonku a žilnatiny a prochází celou řadou kontrol jakosti, jejichž úkolem je zajistit odstranění veškerého písku, prachu, odpadu a dalších nečistot. Při zpracování se vlhkost tabákových listů snižuje na úroveň bezpečnou pro skladování a takto zpracované listy se lisují do kartonových krabic o hmotnosti 200 kg, v nichž se přepravují do výrobních závodů.

Výroba

Výroba tabákových produktů probíhá ve velkém.
Jakmile zpracované tabákové listy dorazí do výrobního závodu, provede se kontrola jejich kvality a listy se pak pečlivě smíchají s dalšími odrůdami tabáku a případně s ostatními přísadami, jež mají být podle receptu v konkrétní značce obsaženy, např. s různými příchutěmi používanými pro dosažení vyvážené chuti.

Sledování jednotlivých odrůd tabáku a dalších složek používaných ve směsích je vysoce technický proces a jednotlivé výrobní cykly jsou řízeny počítačově. Klíčovou roli hraje také vlhkost listu. Pokud je list příliš vysušený, bude se drolit. Pokud je naopak příliš vlhký, může během skladování zplesnivět. Hotová tabáková směs se dále ošetřuje pomocí přesně stanoveného množství páry a vody, aby listy získaly potřebnou poddajnost, a následně se tabák nařeže do podoby používané v cigaretách. Pak je třeba listy zbavit přebytečné vlhkosti, aby bylo možno z nařezaného tabáku vyrobit finální směs a provést kontrolu jeho kvality.

Proces výroby cigaret se kdysi prováděl výhradně ručně, ale v současné době je téměř plně automatizován, nařezaný tabák, cigaretové papírky a filtry na výrobní lince nepřetržitě proudí do strojů na výrobu cigaret. Naší hlavní prioritou je kvalita. U každé cigarety probíhá automatická kontrola jakosti, která má zajistit, že cigareta bude splňovat všechny parametry své specifikace.

Na balicích linkách se pak cigarety balí do svých dobře známých krabiček a do ochranné fólie a skládají se do kartonových krabic a beden. V každé fázi výrobního procesu probíhají další kontroly jakosti, aby cigarety byly řádně zabaleny a chráněny, než budou jednotlivé bedny připraveny k expedici.

EXTERNÍ ODKAZY

max
large
medium
small
mobile