jump to search

Dlouhodobá udržitelnost

Dlouhodobá udržitelnost je klíčová pro zajištění budoucnosti naší společnosti a pro vytvoření společné hodnoty pro naše spotřebitele a další zainteresované partnery.

Jako velká nadnárodní firma působící v kontroverzním odvětví jsme si již dlouho vědomi své odpovědnosti a také svých schopností řešit problémy v celosvětovém měřítku.

V naší dlouholeté historii, kdy se zaměřujeme na udržitelný rozvoj a firemní odpovědnost, jsme dosáhli významného pokroku a zároveň se nám podařilo do naší každodenní činnosti zavést některé efektivnější postupy zajišťující dlouhodobou udržitelnost. Tyto postupy zahrnují např. posílení našeho postoje k otázkám lidských práv, podporu dlouhodobě udržitelných zemědělských postupů mezi našimi pěstiteli, rozvoj bezpečnostních systémů v rámci celého odvětví pro náš dodavatelský řetězec, které pomáhají zabraňovat pašování tabáku, nebo dosažení 45% snížení emisí CO2 v porovnání s výchozími hodnotami.

Máme před sebou ještě dlouhou cestu, a stejně jako se mění náš obor, mění se i svět kolem nás – od měnících se požadavků spotřebitelů, přes nově se objevující příležitosti v podobě nové generace produktů, až po rostoucí očekávání v oblasti role obchodních korporací ve společnosti.

max
large
medium
small
mobile