jump to search

Skupina BAT

British American Tobacco je přední světová tabáková společnost, která prodává na více než 200 trzích a v roce 2017 byla lídrem ve více než 55 z nich.

Společnost působí ve třech regionech – Amerika a subsaharská Afrika, Evropa a severní Afrika, Asie – Pacifik a Střední východ a od roku 2017 také Reynolds American Inc. (Spojené státy americké) – a tím pokrývá šest kontinentů. Skupina zaujímá pevnou pozici na trhu v každém z uvedených regionů a na více než 55 trzích zaujímá vedoucí pozici. 

Skupina BAT

 

US=Reynolds American Inc.
(Direct reporting market)
Americas & Sub-Saharan Africa
(AmSSA)
 • Brazil
 • Canada
 • East & Central Africa Area
 • Mexico & Central America Area (MexCA)
 • Southern Africa Area
 • South Americas North & Caribbean Area (SANCAR)
 • West Africa Area
Europe & North Africa
(ENA)
 • DACH Area
 • Northern Central Europe Area
 • Northern Europe Area
 • Russia
 • Southern Central Europe Area
 • Southern Europe Area
 • Turkey & North Africa Area
 • Ukraine, Caucasus, Central Asia & Belarus (UCCAB)
 • Western Europe Area
Asia-Pacific & Middle East
(APME)
 • Australasia Area
 • Bangladesh
 • China JV
 • East Asia Area
 • Greater North Asia Area
 • Indonesia
 • Malaysia Area
 • Middle East Area
 • South Asia Area

Skupina British American Tobacco si udržuje významnou pozici v celosvětovém měřítku již více než 100 let. Společnost British American Tobacco p.l.c. vznikla v roce 1902 spojením společností British Imperial Tobacco Company a American Tobacco Company. V roce 1911 byla společnost zapsána na londýnské burze. Do roku 1912 se podle tržní kapitalizace stala jednou z 12 největších světových korporací. V lednu 1999 se British American Tobacco spojila se společností Rothmans International – v té době čtvrtým největším výrobcem tabákových výrobků.

Skupina British American Tobacco vyrábí tabákové výrobky ve 45 výrobních závodech ve 42 zemích světa, má kanceláře po celém světě a tím zaujímá významnou roli na trhu.

Skupina zaměstnává na celém světě více než 50 000 lidí a mnoho dalších s ní spolupracuje nepřímo prostřednictvím dodavatelského řetězce, jehož součástí jsou dodavatelé, smluvní partneři, distributoři a maloobchodní prodejci, a v oblasti pěstování tabáku má také uzavřené přímé smlouvy s více než 90 000 farmáři a pěstiteli.

Pracovní síla British American Tobacco je v celosvětovém měřítku velice rozmanitá a multikulturní. V rámci naší korporátní struktury má každá místní společnost zaručenou svobodu jednání, přičemž sama odpovídá za svou činnost. Rozhodnutí se přijímají co možná nejblíže místním zainteresovaným partnerům a řídí se našimi rámcovými zásadami, standardy, postupy, strategiemi a delegovanými oprávněními.

Globální přesah našeho podnikání se odráží v širokém spektru národností našich zaměstnanců – v roce 2017 bylo v naší společnosti zastoupeno 143 různých národností.

British American Tobacco má vizi udržet si postavení přední společnosti na celosvětovém tabákovém trhu díky vedoucí roli při vývoji produktů nové generace. Společnost rovněž usiluje o vytváření dlouhodobé hodnoty pro akcionáře a snaží se demonstrovat, že ke svému podnikání přistupuje zodpovědně a že je také zodpovědným členem občanské společnosti.

Naše Standardy obchodního jednání jsou souborem globálních politik British American Tobacco, který vyjadřuje náš závazek k dosažení vysokého stupně integrity. Jako takové hrají klíčovou roli ve strategii skupiny British American Tobacco.

2017 Standardy obchodniho jednani SoBC (1,001 kb) 

Standardy obchodního jednání společnosti British American Tobacco („SoBC“) zavádějí přísné normy etického chování v obchodních vztazích, jejichž splnění vyžadujeme od našich společností a zaměstnanců po celém světě. Etický kodex dodavatelů vydaný BAT doplňuje SoBC tím, že vymezuje minimální standardy, jejichž dodržování od svých dodavatelů vyžadujeme. Tento Etický kodex je důkazem našeho přesvědčení, že je nutné dodržovat lidská práva a mezinárodní normy, včetně obecných zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv a zásad Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro nadnárodní podniky.

Supplier code of conduct AN & CZ July 2016 (369 kb) 

max
large
medium
small
mobile